04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    אושר החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
    סטפוינט!
 


בימים אלה פורסם ברשומות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.
מטרתו של חוק זה  היא לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין
בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, כשהחלוקה מתבצעת בין השאר באמצעות גוף משלם.
הכוונה היא גם לגוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.


החוק קובע כי בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין
התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו
את פרטי פסק הדין.
 לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, ולגבי פסק דין
 לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שהוא גמלאי -
א. אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות
צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית - נקבע בפסק הדין כי התקופה
המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק
 בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבוע מסך
קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור
האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;
ב. אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית - נקבע
 בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה
בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על
מחצית מהשיעור המשותף;
2. לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו
 גמלאי - נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו
לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד
הפירוד , ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתר


לקריאת החוק בכללותו לחץ כאן
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/memos//haloka.pdf

   

                

                           
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים