04-8100333
050-5537105

 
 

 
 
 

 

 
    הפנסיה, הדיווח והסוכן
    עו"ד קרן שליט, אתר NEWS1

שנת 2016 כבר ניצבת בפתח, ועימה מספר שינויים משמעותיים בדיני העבודה, אשר ישפיעו בצורה מהותית הן על המעסיקים והן על העובדים

ינואר 2016: תיכנס לתוקפה חובת מעסיקים לדווח לקופות גמל, באמצעות קבצים דיגיטליים, על הפקדותיהם החודשיות לקופות.

קבצי הדיווח יהיו ערוכים בתבנית אחידה המוכתבת על-ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, והם יהיו חלק מ"ממשק מעסיקים" שנוצר לצורך כך. בקבצים יפרט המעסיק את הנתונים האישיים והכספיים הנוגעים לכל עובד ולהפקדות באותו חודש, וכן ידווח על הפסקת תשלומים בעד עובד, לרבות הסיבה להפסקה (ניתוק יחסי עבודה, חופשה ללא תשלום, בקשת העובד להעברת ההפקדות לקופה אחרת).

המעסיק יקבל מקופות הגמל היזונים חוזרים בדבר התקינות הטכנית של דיווח המעסיק (או בדבר אי-קליטת הדיווח והסיבה לכך), ובדבר רישום הזכויות בקופה לפי דיווח המעסיק, וכן דיווחים נוספים, והכל בקבצים במבנה אחיד. את קבצי הדיווח יוכל המעסיק להעביר לקופות הגמל בין באמצעות המסלקה הפנסיונית ובין באמצעות מורשה מטעמו - מנהל הסדר, לשכת שכר וכדומה.

הדיווח באמצעות קבצים דיגיטלִיים הוא חובה אבסולוטית המוטלת על המעסיק, וההיזונים החוזרים שיקבל מקופות הגמל מחדדים את חובתו לתקן כל טעות שנפלה בהפקדה, ובכך למנוע מהעובד נזק פנסיוני.

פברואר 2016: תיכנס לתוקפה השוואה של הפקדות המעסיק "כלפי מעלה", ובצידה שאלה - כמה זה יעלה לנו?

תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) קובע כך: אם נקבע, בדין או בהסכם, כי שיעור הפקדת התגמולים (כולל השיעור המירבי לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, העומד על 2.5% מהשכר המבוטח) או שיעור הפקדת הפיצויים, לקופת גמל מסוימת או לסוג מסוים של קופות גמל, גבוה יותר משיעור הפקדת התגמולים או הפיצויים לקופות אחרות (תוך הפרדה בין הפקדות הפיצויים להפקדות התגמולים) - אזי יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, וכך עד שיתוקנו הדין או ההסכם.

זמן קצר בלבד חלף מאז פורסם התיקון האמור לחוק - וכבר סוערות הרוחות, הן הרוחות המדוברות והן אלה הכתובות: האם יצר התיקון לחוק תקציב אחיד ומחייב לכל המוצרים הפנסיוניים? האם התקציב האחיד עומד על 8.33% לפיצויים ו-7.5% לתגמולים, ובסה"כ על 15.83%? האם נובע מכאן, כי כל מעסיק, המפריש פחות מ-8.33% לפיצויים ומ-7.5% לתגמולים, יהיה חייב להגדיל את ההפקדות לשיעורים אלו? אפשרויות הפלפול, הניתוח והפרשנות רבות, ולכן נאמר כאן את דעתנו בתמצית.

לטעמנו התיקון לחוק קובע השוואת תנאים (כלפי מעלה) רק בין אופציות הקיימות במקור היוצר מלכתחילה את הזכות להפקדת תשלומים בגין העובד. כאשר הזכות לתשלומים נטועה במקור הקובע מספר שיעורי הפקדה אפשריים לקופות שונות - או אז, ורק אז, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה בין השיעורים האפשריים, ואחת היא באיזו מהקופות השונות הנזכרות באותו מקור הוא מבוטח. ולפיכך:
עובד המבוטח במסגרת צו ההרחבה הפנסיוני - אין חובה על המעסיק ל....
   
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר  NEWS1             

                           
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  050-5537105  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים