04-8100333
050-5537105

 
 

 
 
 

 

 
    חוסכים לפנסיה? כל השינויים שייכנסו לתוקף בשנה הבאה
   
מהם השינויים בדרכי התשלום של המעסיקים לפנסיה של עובדיהם, אשר צפויים להיכנס לתוקף בשנה הבאה, אילו עוד שינויים יגיעו בהמשך, והאם מצב החוסכים אכן ישתפר
 
מולי הורוביץ, גלובס
 
 
תחום הביטוח בכלל, וענף החיסכון הפנסיוני בפרט, הוא מהענפים המפוקחים ביותר במשק הישראלי. הגוף המפקח הוא, כידוע, אגף המפקח על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר. בשנים האחרונות מתמקד הפיקוח בפירוק ציר ההפצה של העובד-מעסיק-סוכן, תוך הגברת האחריות על המעסיקים מחד ושינוי מעמדם המוסרי מאידך. על השינויים הידועים, ועל אלו שבדרך, נרחיב היום.
 
אם לא יהיו דחיות נוספות, בינואר 2016 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות, הנוגעות לדרכי התשלום של המעסיקים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם. מועדי התשלום והיקפם קבועים בחוקים ובתקנות זמן רב. עם זאת, תהליך הפקדת הכספים מתלוש השכר ועד לקופה, הקרן או הפוליסה של העובד סובל מבעיות רבות, גם במאה ה-21.
 
התקנות החדשות, שכאמור ייכנסו לתוקף בתחילת השנה הבאה, מוסיפות על התקנות הקיימות, ומטילות את האחריות על התשלומים לתוכניות הפנסיה בצורה מלאה וברורה על המעסיקים.
 
התקנות קובעות שיטת דיווח אחידה ומפורטת, הכוללת את כל הפרטים שעל המעסיק למסור לגוף המוסדי, יחד עם הפקדת התשלומים החודשית. עוד מחייבות התקנות, דיווח של המעסיק על הפסקת תשלומים מכל סיבה שהיא, קבועה או זמנית (כגון: סיום עבודה, חופשה ללא תשלום, חופשת לידה וכדומה).
 
אחת הסוגיות הסבוכות והבלתי פתורות עדיין בדיווחים הנדרשים, היא הדיווח על תגמולים פטורים ותגמולים שאינם פטורים. מטרת דיווח זה היא "לצבוע" במועד ההפקדה תגמולים, אשר יאפשרו לחוסך קצבה מוכרת (ופטורה ממס) בגיל הפרישה. נדרשת מצד הגופים המפקחים הכרעה וקביעת ברירת מחדל לחישוב וחלוקת תגמולים אלו, בדגש על מבוטח עם מספר תוכניות פנסיוניות.
 
על הגופים המוסדיים מוטלת חובה להעביר משוב חוזר ממוכן על קליטת הכסף, או לחילופין על אי-קליטתו. התקנות לא קובעות מה על המעסיק לעשות עם משוב חוזר זה, וסגירת מעגל הטיפול במשוב החוזר תלויה ברצונו של המעסיק (ומן הסתם גם בעלויות הכרוכות בכך). רק עם סגירת מעגל הטיפול המלא במשובים החוזרים, יוכל המעסיק (כמו גם העובד) לדעת שהכספים הופקדו בצורה נכונה, וטעויות לא יחזרו על עצמן בתשלומים עתידיים.
 
חוזר נוסף, שכבר פורסם ונכנס לתוקף בנובמבר אשתקד, אוסר על התניות בהסדרים פנסיוניים. חוזר זה קובע, כי עובד יוכל להצטרף לכיסוי ביטוחי (למקרה מוות או אובדן כושר עבודה) אשר עליו הסכים מעסיקו עם גוף מוסדי, גם אם העובד לא מנהל אצל אותו גוף מוסדי את החיסכון הפנסיוני האישי שלו.
 
מטרת חוזר זה היא לצמצם את ניגוד העניינים, שעלול להיווצר בין המעסיק לעובד; זאת היות שהמעסיק מעוניין להקטין את עלויות הכיסויים הביטוחיים שהוא רוכש לעובדיו, בעוד העובד מבקש לבחור את תוכנית החיסכון הפנסיוני הרצויה בעיניו....
    לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס                

                           
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  050-5537105  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים