04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    לעבור מקופת החולים - בלי לפגוע בביטוח הסיעודי
    סטפוינט!

בשלהי חודש ינואר התפרסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)  (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים)

על פי דברי ההסבר, במסגרת הסדרה כוללת של ביטוח זה, נקבעות תקנות הקובעות תנאים אחידים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים. קביעת תנאים אחידים ביחס לכיסוי,
תאפשר שקיפות והשוואה בין הפוליסות בקופות השונות, ותמקד את התחרות באיכות השירות הניתן למבוטחים. כן יאפשרו התקנות מעבר ברצף של מבוטחים שעוברים בין קופות חולים, ללא כל פגיעה בזכויותיהם בביטוח הסיעודי.
בנוסף, במסגרת ההסדרה הכוללת, מאפשרות התקנות את צירופם של מבוטחים בני שישים ומעלה, אשר היו מבוטחים בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים
(שלא לחברי קופת החולים) לביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופת חולים, ללא חיתום רפואי ובהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות

תקנות אלה חלות על כל התכניות לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ"ח שיונהגו או יחודשו החל מ-1 ביולי 2016.

במקביל, התפרסם חוזר ביטוח סיעודי לחברי קופות חולים 2102-0-1, ובו מפורטים הוראות לעריכת תכנית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים.
הוראות אלו מתייחסות, בין היתר, לעקרונות שלפיהם חברת ביטוח תערוך ביטוח מסוג זה וכן לאופן
ניהול כספי המבוטחים בקרן מבוטחים כאמור לעיל, כך שתתאפשר ניידות של הכספים הצבורים
בקרן בין חברות ביטוח בסיומה של ההתקשרות עם קופת החולים וניהול אופטימלי של כספים כאמור בהתחשב במאפייני התחייבויות הביטוח.
הוראות אלה הן בנוסף להוראות התקנות אשר קובעות את התנאים בתכניות אלו.
                              
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים