04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

להפיק את המירב מקרן הפנסיה
סט פוינט!
 
 

קרנות הפנסיה החדשות שנפתחו בשנת 1995 הן קרנות תשואה. המשמעות היא שבסוף תקופת החיסכון תחושב למבוטח פנסיית הזקנה על פי הסכום שחסך וממקדם המושפע ממצבו המשפחתי, ממינו ומשנת הלידה שלו.
זכויותיהם של המבוטחים בקרנות הפנסיה נקבעים באמצעות תקנון אחיד. תקנון הקרן מובא לאישור משרד האוצר ואינו ניתן לשינוי על ידי הקרן בלבד. לאורך השנים בוצעו שינויים תקנוניים רבים שהיטיבו את מצבם של המבוטחים, למשל הוספת מסלולי ביטוח או מסלולי השקעה.

קרן פנסיה חדשה מקיפה משלמת פנסיה חודשית לחוסכים בה בשלושה מקרים:
• פנסיית זקנה חודשית כשהמבוטח מגיע לגיל פרישה
• פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה
• פנסיית שאירים שתשולם לשאירי המבוטח במקרה של פטירה

 
הייעוץ הפנסיוני כולל התייחסות לנקודות הבאות:
 
* דמי ניהול קבועים ומשתנים
* מאפייני קרן הפנסיה (תשואות, גודל, מאפייני עמיתים    
   ועוד)
* המסלול המומלץ בקרן הפנסיה
* הפקדות מומלצות לקרן הפנסיה וביטוח המנהלים
* ביטוח הנכות הקיים
* גמלת השארים במקרה מוות חו"ח
* בדיקה האם יש צורך בהשלמת כיסוי ביטוחי
* תחזית קצבה צפויה
* מסלול פרישה מומלץ
 
* ליצירת קשר לחץ כאן, או צלצל 04-8100-333
 

קרן הפנסיה המקיפה מציעה לחוסך פתרון חיסכון לגיל הפרישה כך שיקבל קצבת זקנה לאחר שיגיע לגיל הפנסיה. בנוסף, אם חס וחלילה הפך נכה, הוא יהא זכאי לפיצוי חודשי בהתאם לשכר שביטח בקרן הפנסיה ולשיעור הנכות. כמו כן, אם חס וחלילה הלך החוסך לעולמו בטרם הגיע לגיל פרישה, יהיו זכאים שאיריו שהם בדרך כלל בני הזוג והילדים לפיצוי חודשי למימון מחייתם וזאת על פי מסלול הביטוח שנרכש בקרן הפנסיה והשכר שבוטח.
קרן הפנסיה מכסה, כאמור, את המבוטח בביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של מוות, כאשר בקרן הפנסיה מנוהלים הכיסויים בערבות הדדית בין עמיתי הקרנות. המשמעות של הערבות ההדדית היא שמידי שנה הקרן אומדת את מספר התביעות לאובדן כושר עבודה ושארים, וגובה כספים מעמיתיה בהתאם לכך. אם במהלך השנה נדרשה הקרן לשלם פחות מהסכום שגבתה היא תחזיר כספים לעמיתים. במקרה הפוך, שבו תידרש הקרן לשלם יותר מהסכום שגבתה, היא תקטין את זכויותיהם של עמיתי הקרן בהתאם לסכום שתידרש לשלם. בשל עיקרון הערבות ההדדית בין העמיתים ישנה חשיבות רבה להרכב האוכלוסייה המבוטחת בקרן ולגודלה. במקרה של מספר תביעות גבוה תיקלע קרן פנסיה בעלת היקף נכסים קטן למצב שבו עליה להקטין זכויות למבוטחים.

קצבת שארים
קרן הפנסיה המקיפה כוללת כרכיב מובנה כיסוי למקרה מוות לשארי העמית.

מיהם שארי העמית?
שארי העמית בקרן הפנסיה הם:
• בן או בת הזוג
• ילדים עד גיל 21
• הורה נתמך בהתאם לתקנון קרן הפנסיה

בן או בת הזוג של העמית יקבלו חס וחלילה במקרה מוות קצבה לכל ימי חייהם; בני הזוג יקבלו קצבה גם אם יינשאו בעתיד. ילדיו של המבוטח יקבלו אף הם קצבה חודשית עד שיגיע הילד הקטן ביותר לגיל 21.
הקצבה החודשית שיקבלו השארים מחושבת על פי השכר שממנו הופקדו כספים לקרן הפנסיה ולפי מסלול הביטוח שבו היה מבוטח העמית.
אם לעמית אין שארים יורשיו יקבלו את יתרת הכספים שנצברו בקרן.
עמיתים רווקים שאין להם בן או בת זוג יכולים להודיע לקרן הפנסיה ולוותר על התשלום הביטוחי לשארים ובכך להגדיל את הסכום שנחסך לפנסיה.

הפקדות לקרן הפנסיה
קרן הפנסיה המקיפה היא אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד כיום שנהנה ממנגנון הבטחת תשואה, באמצעות איגרות חוב מיועדות שמנפיקה עבורו ממשלת ישראל בגובה 4.86%. לכן קיימת מגבלה על הסכום החודשי שאפשר להעביר לקרן הפנסיה המקיפה. המגבלה עומדת על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. הפקדות מעבר לתקרה זאת אפשר להפקיד בקרן פנסיה משלימה (כללית) שאינה כוללת איגרות חוב מיועדות וכל השקעותיה מושקעות בשוק ההון.

שיעורי ההפקדה המותרים
• הפקדות עובד לרכיב התגמולים בין 5% ל־7%
• הפקדות מעסיק לרכיב התגמולים בין 5% ל־ 7.5%
• הפקדות מעסיק לפיצויים עד 8.33%
יש לציין כי עד להפקדה של 5% מצד העובד נדרשת הפקדה זהה מצד המעסיק. מעל לכך יכול העובד או המעביד להגדיל את אחוז ההפקדה.

גובה הפנסיה בעת הפרישה
בפרישה מחושבת למבוטח פנסיית הזקנה על ידי חלוקת סך הסכום הצבור לזכותו בקרן במקדם הפרישה.
מקדם הפרישה מושפע ממסלול הפנסיה שבחר המבוטח, ממינו, מצבו המשפחתי ושנת הלידה שלו.

באפשרות המבוטח לבחור בין מבחר מסלולי פרישה:
• מסלולי פרישה המבטיחים קבלת קצבאות מובטחות של עד 240 חודשים — אם ימות המבוטח במהלך 240 החודשים תקבל אשתו את שארית הקצבאות המובטחות ולאחריהם פנסיית זקנה לכל ימי חייה. אם הפנסיונר לא נשוי יקבלו יורשיו את סכום הקצבאות כסכום חד־פעמי.
• היוון של עד 25% מסכום הקצבאות בחמש השנים הראשונות וקבלת פנסיה מופחתת בחמש השנים הראשונות לפרישה.
• נוסף על כך אפשר לבצע שילובים של משיכת כספי הפיצויים כסכום חד־פעמי וקבלת קצבה מסכום התגמולים.
צו ההרחבה לפנסיית חובה
משנת 2008 קיימת חובה להפקיד לשכירים במשק לפנסיה. צו ההרחבה קבע כי לשכיר שיש ברשותו הסדר פנסיוני קודם קיימת החובה לבצע הפקדות בתוך שלושה חודשים ממועד תחילת עבודתו (רטרואקטיבית) ולשכיר שאין ברשותו הסדר פנסיוני קודם בתוך שישה חודשים.
עוד קובע הצו כי ברירת המחדל לביצוע ההפקדות תהיה קופת גמל הכוללת כיסויים ביטוחים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה (קרן פנסיה מקיפה).

 

 


 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של מזון+
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

 
 
 
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים