04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

כדאי מאוד לבדוק את המוטבים בפוליסה שלך!
סט פוינט!
 
 
בחירת המוטב בפוליסה שלך, עשוי להיות בעייתי. הכוונה היא לכך שחייבים להכיר את החוק ואת ההתייחסות שלו למוטב הרשום, כמו גם ההתייחסות לדיני העיזבון.
כדאי שנסביר. מוטב הוא מי שנקבע כזכאי לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה. על פי חוק חוזה ביטוח, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, המבוטח רשאי להורות בהודעה בכתב למבטח, לשנות את המוטב/ים, ולקבוע מוטב/ים אחרים. זאת, למעט אם מדובר בקביעה בלתי חוזרת, שבה לא ניתן לשנות את המוטב.
חשוב כבר כעת להדגיש כי במסגרת העיזבון המחולק בין היורשים, לא נכללים הכספים שיש לשלם עקב מקרה פטירה, וזאת  על פי חוק חוזה ביטוח, וכן בחברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים. כספים אלה ישולמו אך ורק למוטבים שנקבעו ע"י המבוטח. המשמעות בפועל היא שהכספים הללו אינם חלק מהעזבון, והם לא יעברו ליורשים של הנפטר אלא אך ורק למוטבים אותם הוא קבע אחרונים בפוליסת הביטוח ו/או בקופת התגמולים. במילים אחרות: ליורשים עם פי דין או על פי הצוואה, לא תהיה כל זכות בכספי קופת הגמל או חוזה הביטוח.
בפועל, ע"פ חוק חוזה ביטוח ניתן לקבוע בפוליסה מוטב ללא שם, אלא רק בזכות קירבה. כך לדוגמא, מוטב "בן זוג" ללא ציון שמו, יקנה את כספי הביטוח למי שהיה בן זוגו של המבוטח בעת קרות המקרה הביטוחי. מוטב "קרוב משפחה" ללא ציון שם ספציפי, יקנה את כספי הביטוח לקרובי המבוטח שחיים בעת קרות המקרה. ההמלצה היא שלא להסתפק בציון הקרבה המשפחתית של המוטבים, אלא לציין את שמם המלא ומספר תעודת הזהות שלהם. בנוסף, כדאי לקבוע את החלק היחסי באחוזים שיזכה לו כל מוטב. בנקודה זו יש לציין שאם בעל הפוליסה הגדיר מספר מוטבים בפוליסה, אולם לא קבע את חלקם היחסי, הרי שסכום הכסף יחולק שווה בשווה בין המוטבים כולם.
המוטבים, כשהם מוגדרים היטב, יכולים לדרוש את כספי הפוליה או הקופה ע"י המצאת תעודת פטירה בלבד. במצב שבו לא צוינו שמות המוטבים, הרי שיש לקבל קודם צו ירושה, ותהליך זה לוקח זמן רב יחסית.
אם בעל הפוליסה לא הגדיר מוטבים כלל, אזי המוטבים בפוליסה יהיו יורשיו ע"פ חוק. ניתן גם להורות לחברת הביטוח, בטפסי ההצטרפות, להעביר את הכספים עם מותו לידי העיזבון, או ליורשיו ע"פ דיני העיזבון.
במידה והמוטבים הם ילדים, הרי שהם יזכו לכספי הביטוח אם נולדו בתוך 300 ימים לאחר קרות מקרה הביטוח. יש לזכור כי לילד ימונה אפוטרופוס, וזאת בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 1952. כך, לדוגמא, קובע החוק כי "בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי. ב. במינוי אפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א) ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו; בסעיף קטן זה, "בן משפחה" – אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.  המשמעות היא שיש לשקול היטב בעת קביעת הילדים כמוטבים.
הנכתב בפוליסה גובר על הנכתב בצוואה. זה חשוב במיוחד אם יש סתירה בין מוטבי הפוליסה בצוואה וברישומי חברת הביטוח. המשמעות היא שבכל מקרה חלה חובה לעדכן את הרישומים בחברת הביטוח, מאחר ורק אלה קובעים מי המוטבים שיזכו ליהנות מכספי הפוליסה  או הקופה. במילים אחרות: חברת הביטוח תשלם רק למוטבים המופיעים בפוליסה, גם אם בצוואתו ביקש המבוטח להוריש את הכספים למוטבים אחרים. המשמעות היא שהוראת שינוי המוטבים חייבת להגיע אל חברת הביטוח עוד בימי חייו של המוריש!.
לגבי קרן פנסיה העניינים שונים בתכלית. הזכות לקבלת הקצבה פוקעת עם פטירתו של המבוטח, כאשר קביעת הזכאים לקצבת השארים והיקף הקצבה שישולם לכל אחד מהם נקבע על פי תקנון קרן הפנסיה ובהתאם למסלול שאותו בחר המבוטח בלבד. המשמעות היא שזכויות הפנסיה אינן ניתנות להורשה.
ההמלצה החשובה ביותר [[שם]], היא לעבור מידי שנה על הדוחות השנתיים ולעדכן את רשימת המוטבים באמצעות שליחת הודעה לחברת הביטוח ו/או לקופת הגמל. המלצה זו נכונה שבעתיים בכל פעם שיש שינויים במישור האישי, כגון גירושין, נישואים, ילדים שנולדו וכו'. היעדר עדכון שכזה ינתב את הכספים למוטבים שאינם רצויים ויגרום עוגמת נפש לקרובי משפחה שסברו שהם המוטבים. עדכון רשימת המוטבים גם יקל על הבקשה לקבל את הכספים במועד הנדרש ע"פ חוק. יש לזכור כי תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח חיים היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. לאחר מכן חברת הביטוח תדחה את התביעה בנושא זה.
ליצירת קשר לחץ כאן, או צלצל 04-8100-333
  
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל

 
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים