04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

צדק והוגנות בחלוקת הנכסים הפנסיונים
אריה שטראוס, מנכ"ל משותף בחברת סט פוינט!
 
 

לאחרונה נחשפתי ל"שיטות חדשות" (להלן "השיטה") לחלוקה "צודקת" של הנכסים הפנסיונים שצברו חברי קיבוצים לאורך שנים בהיותם חברים בקיבוץ השיתופי.הסוגיה צצה ועולה על פני השטח לקראת שינוי אורחות חיים, כלומר לקראת הפרטת הקיבוץ ומעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש.
"השיטה" אומרת שביום הקובע (יום השינוי), מבצעים בדיקה אקטוארית ולמי שיש "עודף אקטוארי" ביום הקובע, "מייצרים חוב" (לפעמים מאות אלפי ש"ח) ואת החוב הזה גובים מנכסים "שיהיו לחבר" לאחר ההפרטה. לפי "השיטה", כמה שיותר מוקדם יותר טוב - למי?
חוסר הצדק בהפעלת "השיטה" הזו נובע מחוסר הבנה מינימאלי באקטואריה וחוסר הבנה של
המשמעות של יצירת "חוב מיידי" בגין "נכס עתידי" וללא רחמים לממש אותו מיד ללא המתנה
לתאריך מימושו. בהמשך אתן דוגמאות להמחשה וגם שיטות יותר צודקות להתמודדות עם
הנושא על ידי הפעלת שיקול דעת והוגנות.
אני יוצא מהנחה שהדוחות הפנסיוניים והניתוחים האקטואריים בוצעו על ידי אנשי מקצוע
שמורשים מבחינת החוק והידע לבצע עבודות אלה. ידוע לי על שלוש חברות כאלה במגזר
הקיבוצי. לצערם של חלק מהקיבוצים עבודות אלה מבוצעות אצלם על ידי סוכני ביטוח שאין
להם ההכשרה המתאימה במקרה הטוב ונגועים בניגוד עניינים, במקרה הרע והשכיח.
: דוגמאות להמחשה - פנסיית מטרה 4000
א. חברים הזכאים לפנסיה תקציבית - מורים, עובדי מועצות מקומיות, כוחות ביטחון, אחיות.
חברים שהתחילו את עבודתם בתקופה שהפנסיה הובטחה על ידי האוצר = תקציבית.
ניקח לדוגמא, מורה שהשינוי "תופס" אותה בגיל לפיו זכויות הפנסיה הקיבוצית שוות 50%
(בסביבות גיל 48), ז"א שלפי החישוב האקטוארי מגיע לה 2000 ש"ח זכויות (50% מ- 4000 ש"ח). עבדה
במשרד החינוך 25 שנים, אבל בגלל שחלק מהשנים לא נרשמו וחלק מהשנים נרשמו חלקית )ככה
זה ב 97%- מהמקרים), חברתנו צברה רק 33% זכויות במשרד החינוך. השכר שלה (ברוטו לפנסיה)
הינו 9000 ש"ח, ז"א שביום הקובע נרשמים לזכותה 3000 ש"ח פנסיה. מכאן נובע
שהחברה חייבת לקיבוץ 1000 ש"ח פנסיה. "השיטה" מייצרת לה בו במקום חוב לקיבוץ של
113 אלף ש"ח. על פי "השיטה", מורתנו תחזיר את החוב לקיבוץ מפירות ונכסים לאחר ההפרטה.
מה שאנשי "השיטה" שכחו שמדובר בפנסיה על הנייר ולא בפנסיה אמיתית. על מנת שמורתנו
תהנה מפנסיה עודפת זו עליה להגיע קודם כל לגיל פרישה ואחר כך לחיות עד גיל 87.4 !!?? אלה
שני תנאים מצטברים ש"השיטה" שכחה לקחת בחשבון, או מסתירה בכוונה ובידיעה. ללא כל
הצדקה מקצועית ומוסרית לוקחים מהמורה ומשפחתה 113 אלף ש"ח שלא מוחזרים במקרה של
פטירה בטרם עת.
ב. עובדי חוץ אחרים. הבעיה היא דומה למה שתואר בדוגמת המורים. לפעמים ניתן "לגבות את
החוב" לפני הפרישה ע"י משיכת פיצויים או שעבודם לקיבוץ. לא נרחיב כאן מכיוון שמדובר
בפרטים טכניים ולא מהותיים. אבל הגזל הוא אותו גזל.
אותה בעיה קיימת ברוב המקרים שבהן רוצים "לסגור עניין" בשיטת "הזבנג וגמרנו", הטעות
היסודית טמונה בפערי עיתוי. עודף פנסיוני מודדים ביום הפרישה או ביום עזיבת הקיבוץ (כי אין
זמן להמתין לפרישה, הרי החבר עוזב והקשר עם הקיבוץ מתנתק). המימוש של הנכס הפנסיוני
מתחיל ביום הפרישה לגמלאות ולא יום אחד לפני. כאשר מפעילים את "השיטה" בגיל צעיר
יותר, לפני הפרישה, לוקחים מהחבר כספים שלא ברור אם הוא יקבל אותם מהפנסיה.
בעיית "הפערים הפנסיונים ביום השינוי" היא מוכרת מהיום הראשון שקיבוצים שינו אורחות
חיים. ברוב הקיבוצים פתרו את הבעיה ע"י מיסוי דיפרנציאלי של הגמלאות. הסיבה העיקרית
לאמוץ פתרון זה הייתה - פשטות הניהול.
מיעוט הקיבוצים )אני מכיר ועובד עם שלושה מתוך מעל 90 ( בחרו בפתרון הגון המכונה
"פול פנסיוני". להלן תאור השיטה ההוגנת:
ערב השינוי נעשית עבודה מקצועית בעזרת חברת ייעוץ ואקטוארים. קובעים לכל חבר מה הן
זכויותיו הפנסיוניות ביום השינוי, מוסרים לחברים מידע מלא ושקוף ומחתימים כל חבר על
מסמך המתעד את הזכויות הפנסיוניות הנובעות מהתקופה השיתופית. לאחר היום הקובע החבר
צובר זכויות פנסיוניות אישיות )דיפרנציאליות(. גם מידע זה מנוהל בשקיפות ובהוגנות. כל
הפנסיות השיתופיות - גם של הפנסיונרים ביום השינוי - נכנסות ל"קופה משותפת" = "פול
פנסיוני", לרוב לקרן המילואים, ומקופה זו משלמים לכל אחד מה שמגיע לו. זו הסיבה שקיבוצים
אלה מכנים את שיטתם "פול פנסיוני". הכוונה היא שממשיכים לנהל את הפנסיה מהתקופה
השיתופית ב"פול משותף". כאשר החבר פורש לגמלאות, עושים חישוב אקטוארי ולפיו קובעים
מה הזכויות מהתקופה השיתופית ומה הזכויות שצבר החבר לאחר השינוי. בשלושת הקיבוצים
שאני מכיר, כל הפנסיות נכנסות ל"פול פנסיוני משותף". "הפול" מנוהל על בסיס תוכנה
אקטוארית הוגנת ושקופה המחלקת לכל אחד מה שמגיע לו. חבר שבהגיעו לגיל פרישה, אינו
מעוניין להצטרף ל"פול", משלם לקיבוץ את החוב לפי מדדים אקטוארים ברורים. הרי כבר
אמרתי שרק ביום הפרישה ניתן לדעת מה גובה הפנסיה האמיתי. חבר שבוחר לא לרכוש את
העודף, העודף נותר ב"פול המשותף" ומשרת את קופה הציבורית.
המשאבים הדרושים לניהול פנסיה הוגנת בשיטת "הפול הפנסיוני" הם : א. חבר/ה שמוכן לנהל
את הפנסיה בשיטה זו ב. וועדת הפנסיה שזוכה לאמון הציבור. ג. מסד נתונים מקצועי ושקוף לכל
החברים.
ידוע לנו על מקרים בהם - לעת מכירת "המפעל הקיבוצי" - ו/או חלוקת נכסים במאות אלפי ש"ח
לכל חבר, סוגרים גם את החוב הפנסיוני שנוצר בשינוי, חוב הקיבוץ לחבריו וגם חוב החברים
לקיבוץ. הקיבוץ נפרד מהנכס העיקרי שלו ומיישר קו בכל התחומים ולא רק בפנסיה. אך זה לא
המצב השכיח. רוב הקיבוצים נשארים בעלים ו/או בעלי שליטה של נכסים רבים, לרוב הקיבוצים
יש חוב אקטוארי ועוד.
סוגיה נוספת ש"השיטה" לא נותנת את דעתה ולכן אין לה פתרונות היא במקרה של הגדלת
פנסיית המטרה. הרי לפי "השיטה" צריך לקזז את "העודף" בהתאם לעודף בשינוי. אני עובד
בקיבוצים שהגדילו את פנסיית הבסיס חמש שנים לאחר השינוי. במקרים אלה יתכן שצריך
להחזיר ה"עודף" שקוזז. "השיטה" מתעלמת מסוגיה זו (לא חשבה על זה?).
לסיכום,
"סגירת חשבון" עם חבר בגיל העבודה, טרם פרישתו לגמלאות לפי "השיטה", גורם לעוולה
לחברי קיבוצים אשר כל חטאם הוא שצברו זכויות פנסיה גבוהות. כאמור יש לפחות שתי שיטות
לעשיית צדק בתחום מבלי לגרום נזקים מיותרים, עוגמת נפש ומריבות.

אריה שטראוס
שותף מנהל - סט פוינט בע"מ


 
 


ליצירת קשר לחץ כאן, או צלצל 04-8100-333  

   
 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל

 
 
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים