04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    לא עמדת בחובות כלפי חברת הביטוח?
אולי תספוג הפחתה בפיצוי
    כדי לא להיתקל בשוקת שבורה בבואנו לממש את זכויותינו לתגמולי ביטוח, עלינו לדאוג לקיים את החובות שלנו כלפי המבטח הקבועות בפוליסה ובחוק, ובהן חובת הגילוי וחובת ההודעה על החמרת הסיכון

ג'ון גבע, אתר גלובס


בקרות אירוע ביטוחי, רובנו ממהרים לחשוב שחברת הביטוח תפצה אותנו בגין הנזקים. במטרה לקבל את תגמולי הביטוח ולממש את זכותנו בחברה שמולה התקשרנו בחוזה כדי שתעניק כיסוי לאירוע שהתרחש, עלינו להיות מודעים לחובות שמוטלות עלינו. ראוי לציין כי במקרים מסוימים, אי-מילוי החובות הללו עלול להציב אותנו בפני שוקת שבורה ולמנוע קבלת התגמולים. דרך המלך לקבלתם עוברת דרך מודעות לחובות החלות עלינו כמבוטחים וקיומן.

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") טומן בסעיפיו השונים מספר חובות חשובות החלות על מבוטח, כגון חובת הגילוי (סעיף 6 לחוק), חובת הודעה על החמרת הסיכון (סעיף 17 לחוק), חובת מסירת הודעה למבטח על קרות מקרה הביטוח (סעיף 22) וחובת הקטנת הנזק (סעיף 61).
החוק מפרט בהרחבה את התוצאות של אי-מילוי החובות האמורות. כך, למשל, סעיף 7 לחוק מתייחס להפרת חובת הגילוי וקובע כי כאשר ניתנה תשובה שאינה מלאה וכנה בעניין מהותי, רשאי המבטח לבטל את הפוליסה, בתנאים שבחוק, כל עוד לא אירע מקרה ביטוח המוגדר בה. אולם כאשר אירע מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה, עלול המבוטח לא לקבל תגמולי ביטוח בכלל, או לקבל תגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, בהתאם לנסיבות המקרה ולתנאים שבחוק. יודגש כי לסנקציות הללו קיימים חריגים המנויים בסעיף 8 לחוק.

בית המשפט העליון כבר קבע בעבר כי....

 
   
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס              
                 
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים