04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
    נועה קארש, בית השקעות פסגות

בימים אלה פורסמו התקנות החדשות של משרד האוצר לנושא חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.
התקנות יכנסו לתוקפן ביום 15.2.18.
התקנות החדשות מהוות נדבך משלים לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014
ומטרתן להתייחס לפן הפרוצדוראלי ולקבוע הוראות לגבי רישום הבקשה ודרכי הודעה לבן הזוג לשעבר.
 
להלן עיקרי התקנות:
 
הגשת בקשה והודעות
 
הוראות בעניין הגשת בקשות והודעות לגוף משלם, כגון:
א.       הגשת בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן: "בקשה לרישום") באמצעות טופס שנקבע בתקנות;
ב.       קביעת המסמכים שיצורפו אל בקשה לרישום;
ג.        חובת הגשת בקשה לרישום בדואר רשום או במסירה אישית;
ד.       הגשת הודעת בן זוג על החלטתו בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים באמצעות טופס שנקבע בתקנות.
 
טיפול בבקשות רישום
הוראות בעניין טיפול הגוף המשלם בבקשות רישום, כגון:
א.      במקרה של סתירה בין פרטי פס"ד לטופס, יש לבחון את הבקשה על בסיס הפרטים שבפס"ד;
ב.      פרקי הזמן המרביים ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה ורישום הערה לפי סעיף 4 לחוק.
 
מתן הודעות ומועדים למסירתן
הוראות בעניין מתן הודעות על ידי הגוף המשלם ומועדים למסירתן, כגון:
א.      בקרן ותיקה או בקופת ביטוח ישנה, הגוף המשלם ישלח הודעה לבן זוג לשעבר על מועד תשלום צפוי של קצבת הפרישה לגמלאי, שישה חודשים לפני מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה ראשונה של גמלאי.
ביקש חוסך לדחות או להקדים את מועד פרישתו, ישלח הגוף המשלם הודעה לבן זוג לשעבר על מועד פרישתו הצפוי של החוסך.
ב.      הודעה בדבר קיומו של סייג אשר בהתקיימו לא ניתן להעביר כספים מיתרה צבורה של חוסך לחשבון של בן הזוג לשעבר, והמועדים למסירת ההודעה.
ג.       אופן מסירת הדוחות הנשלחים לבן זוגו לשעבר של גמלאי שמועבר לו חלק מקצבת הפרישה, המועדים למסירתם והפרטים שייכללו בדוחות כאמור;
ד.      במידה וגוף משלם החל להעביר לבין זוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי, ישלח לבן זוג לשעבר דוח שיכלול את הפרטים המנויים בתקנה, עד ליום ה-15 בחודש בו החל הגוף המשלם להעביר לבן הזוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי וכן דוח תקופתי אחת לשנה לפחות.
                
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים