04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    הגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני במשק
    סטפוינט!

הערכות מעסיקים
 כניסה לתוקף:
  - פעימה ראשונה: שכר יולי המושלם באוגוסט 2016
  - פעמיה שנייה: שכר ינואר המשולם בפברואר 2017

מה משתנה:
שיעורי מינימום לתגמולים על חשבון העובד והמעסיק, בכל התכניות הפנסיוניות למעט קרנות פנסיה וותיקות (שנפתחו לפני שנת 1995).
בכל היתר מתחייב תיקון: קרנות פנסיה חדשות , ביטוחי מנהלים וקופות גמל.

שיעור ההפקדה החדש?
הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.25 בפעימה הראשונה
הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.5 אחוז בפעימה השנייה.
הפקדת העובד לתגמולים תעלה ל 5.75% בפעימה הראשונה.
הפקדת העובד לתגמולים תעלה ל 6% בפעימה השנייה.

יישום:
1.    קרנות פנסיה חדשות – באופן אוטומטי על פי דיווחי השכר.
2.    קופת גמל – באופן אוטומטי על פי דיווחי השכר.

המקום בו נתקל במורכבות ביישום התקנה הינו בביטוחי המנהלים:

עובדים שעלות הכיסוי לאובדן כושר עבודה שלהם עולה על 1.5%  (הפער בין ה 5% תגמולים לעלות הכוללת של המעסיק) – אין שינוי למעסיק – ממשיך לשלם כפי ששילם עד כה.
עובדים שעלות הכיסוי לאובדן כושר עבודה שלהם נמוכה מ 1.5% - המעסיק יצטרך להגדיל את ההפקדות לתגמולים בפער שבין 6.25 בפעימה הראשונה ו 6.5 בפעימה השנייה לבין עלות התגמולים + הכיסוי לאובדן כושר עבודה.
פוליסות ביטוח שתחילתן אחרי חודש 6.2001 : ניתן להגדיל את שיעורי התשלומים
פוליסות ביטוח שתחילתן לפני חודש 6.2001 :  פוליסות אלו מבטיחות תשואה ו/או מבטיחות
מקדם קצבה 'ישן, לא ניתן להגדיל את שיעורי התשלומים.

פעולה נדרשת: לעדכן  את חברת הביטוח אודות השינוי בשיעורי התשלומים ולהיכנס למו"מ לגבי אופן יישומו, אנו ננסה להימנע ככל הניתן מפתיחת פוליסות הפרשיות חדשות.
לדוגמא: - עיוות אחוזי הפקדה והפקדת כל היתרה בפוליסות הוותיקות.
-לעובדים שיש שתי פוליסות וותיקות (תמיד השתדלנו מטעמי זהירות לשמר למרות שלא היה להן צורך כלכלי בזמנו), להפוך אחת לאחוזים הפרשיים ואת השנייה לאחוזים הקיימים.

אנו נשתדל לבצע "הסכם רבים" שלא יחייב חתימה אישית של עובדים, אבל במקרים שלא תהיה ברירה יפנה סוכן הביטוח לעובד להחתמה על טופס הצעה לפתיחת תכנית הפרשית.
התכנית בהתאם לתקנות תצטרך להיות אצל היצרן הפנסיוני בו משולמת התכנית המרכזית.

-------------------------------------------------------------------------

מכתב לעובדים

הגדלת שיעורי התשלומים לביטוח פנסיוני במשק

בעקבות עדכוני חקיקה יגדלו שיעורי התשלומים לפנסיה בשתי פעימות,
הפקדות העובד
בשכר יולי 2016 יוגדל חלק העובד ל 5.75%
בשכר ינואר 2017 יוגדל חלק העובד ל 6%
הפקדות המעביד
הפקדת המעביד לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.25 ביולי 2016
ולא תפחת מ 6.5% בינואר 2017.

הפעולה תבוצע באופן ממוכן ללא צורך בחתימה על ניירת לכל העובדים שאין להם פוליסות ביטוח מנהלים טרום יוני 2001.
בפוליסות אלו יש מקדם קצבה וותיק ולעיתים גם ריבית מובטחת וחברות הביטוח אינן מוכנות בשלב זה להגדיל את אחוזי ההפקדה לפוליסות אלו.
לגבי עובדים שיש להם תכניות ביטוח מנהלים טרום יוני 2001- אנו מנסים למצוא פתרון אופטימלי שאינו מחייב פתיחת תכניות חדשות ונעדכן בהקדם.

בברכה
צוות משאבי אנוש וכספים


 
   
              
                 
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים