04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    באיזה חברת ביטוח תקבל שירות בשעת צרה?
    סטפוינט!


במשרד האוצר ערכו לאחרונה סקר מקיף לקביעת מדד שירות חברות הביטוח הפעילות בישראל
מדובר במדד המשקף את רמת השירות של חברת הביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.
לכל מוצר ביטוח מחושב מדד שירות המבוסס על שלושה רכיבים:
תשלום תביעות, טיפול בפניות וכן בטיפול בתלונות.
טיפול בפניות
מידת שביעות הרצון של לקוחות מטיפול חברת הביטוח בפניות אליה, ומידת ההמלצה של לקוחות אלו על החברה.
מידע אודות הטיפול בלקוחות מבוסס על ביקורות שעורך אגף שוק ההון בקרב לקוחות חברות הביטוח. הביקורות מבוצעות על ידי חברת מדידת שירות*, המקבלת, לפי דרישת האגף, את פרטי הלקוחות שפנו לאחרונה לאחד מערוצי השירות הישירים בחברת הביטוח**. חברת המדידה בוחנת, באמצעות שאלון טלפוני ללקוחות חברת הביטוח, את מידת שביעות הרצון מהשירות ומידת המלצתם על החברה. ***(להאזנה לשיחה לדוגמא ראה קישור הבא - שיחה לדוגמא).  בשנת 2014 השתתפו בביקורות אלו 10,784 לקוחות.
הציונים חושבו באמצעות ממוצע התשובות של הנשאלים בשתי שאלות מייצגות:
מידת שביעות הרצון מטיפול החברה בפנייה אליה
באיזה מידה ימליץ הלקוח על החברה אליה פנה

תשלום תביעות
???שיעור תשלום התביעות ומהירות הטיפול בתביעות מבוטחים, על ידי חברות הביטוח.
ככל שציון החברה גבוה יותר כך היא מטפלת מהר יותר ומאשרת יותר תביעות ביטוח שהוגשו לטיפולה.
על אילו נתונים מחושב תשלום התביעות?
תשלום התביעות חושב על בסיס דיווחי חברות הביטוח לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשנה החולפת (ללא תביעות בביטוח קבוצתי).
בשנת 2014 הסתיים בחברות הביטוח הטיפול ב- 668,000 תביעות ביטוח

תלונות הציבור
ציון תלונות הציבור משקף את מספר התלונות שהוגשו על ידי הציבור כנגד חברות הביטוח בשנת 2014, ומספר התלונות בהן נמצא כי החברה לא פעלה כנדרש באותה השנה.
ככל שהציון נמוך יותר, יותר לקוחות התלוננו כנגד החברה וביותר תלונות נמצא שיש להעניק פיצוי או סעד לפונה.
בשנת 2014 המדד מתבסס על 5,226 תלונות שהוגשו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון או שבירורן הסתיים באותה השנה.
אופן חישוב ציון תלונות הציבור. הציון חושב על בסיס תלונות הציבור בכל מוצר ביטוח, שהתקבלו באגף בשנת 2014 או שבירורן הסתיים במהלך שנת 2014 ונמצא כי החברה התנהלה שלא כנדרש*.
לכל תלונה ניתן משקל שונה, בהתאם להתנהלות החברה ולפיצוי או הסעד שניתן לפונה. הציון משקלל את נתח השוק של כל חברה.
                             
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים