04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    אחריות התאגיד כלפי עובדי קבלן
שנותן שירותים לתאגיד בחצריו
    ד"ר עמי כהנא, סטפוינט!

פסק דין שניתן במאי האחרון בביהמ'ש בירושלים ת"א 43063-02-12 עותמאן ואח' נ' מ.ש. מגה שירותי אחזקה וייזום בע"מ ואח', מקבע עוד יותר את הגישה כי תאגיד (קיבוץ, ארגון, חברה) שמזמין אליו קבלן נותן שירותים אחראי לבטיחות עובדי הקבלן, גם אם הקבלן מנהל את הפעילות ואמור לפקח ולהבטיח את סדרי העבודה (לא מדובר בחברת כ"א ששולחת עובדים, אלא חברה שמבצעת ממש עבודה עבור התאגיד המזמין תמורת חשבונית )
האירוע קשור בקבלן  שנותן שירותי סידור סחורה בתוך מרכול (של רמי לוי). עובד של הקבלן, קיבל הוראה ממנהלו הישיר (מטעם  הקבלן) לעלות על מדף, ללא סולם, כדי לסדר סחורה של המרכול. העובד נפל ונפגע במרפקו.
ראו את האמור בהסכם בין המזמין לקבלן:

חברת הקבלן  היא חברה בעלת צוות עובדים שביצע בעבר עבודות בתחום המזון וכי חברת רמי לוי מעוניינת להתקשר עימה על מנת שהיא תנהל תפעיל ותתחזק את מחלקות הירקות, הקוסמטיקה, הקפואים, חומרי הניקוי, מכולת, דברי החלב, המחסן והאריזה.
במסגרת הסכם האחזקה התחייבה חברת הקבלן  לספק את הציוד הדרוש לשם הפעלת המחלקות וכן כי תהיה אחראית על הציוד בכל הנוגע לתיקונו ואספקתו השוטפת . בהמשך צויין כי אין יחסי עובד מעביד בין העובדים שיסופקו על ידי הקבלן ...    חברת  הקבלן מתחייב  למנות אחראי מטעמה שיהיה ממונה על ניהול צוות עובדי המחלקות ..... נאסר על נציגי חברת רמי לוי לפנות ישירות אל עובדי המחלקות אלא אך ורק לאחראי מטעם הקבלן.. בהמשך צויין כי האחראי יסדר את משמרות עובדי המחלקות  "כראות  עיניו וללא התערבות מצד נציגי המזמין..
 סעיף 7(ה) להסכם וקובע במפורש כי "עובדי המחלקות יהיו כפופים ישירות ובאופן בלעדי לאחראי שיוצב בכל סניף ולא יהיו כפופים בשום צורה למנהלי הסניפים או המחלקות השונות".

כל אחד מאיתנו היה אומר כי ברור שמלוא האחריות נופלת על הקבלן.  ביהמ'ש פוסק אחרת.

1.        מסקנת הדברים היא כי (אומנם) חברת הקבלן  הייתה האחראית  על התובע בעת עבודתו בתוך המרכול, נתנה לו הוראות ופיקחה עליו, וכפועל יוצא היא הייתה המעבידה של התובע הן מן ההיבט הפורמאלי והן הלכה למעשה.  

2     ואולם, האחריות של חברת הקבלן  כלפי התובע אינה עומדת לבדה. חברת רמי לוי הזמינה
את שירותי האחזקה והשירותים נעשו בתוך החצרים שלה. בנסיבות אלו היה עליה לפקח על הפעילות של חברת הקבלן, ובין היתר היה עליה לוודא כי אכן מתמנה אחראי כאמור בהסכם וכי האחראי ממלא את תפקידו.

3 בחינת הראיות מלמדת כי חברת רמי לוי לא פקחה כראוי על פעולתה של חברת הקבלן. היא לא הציגה כל תיעוד אודות העובדים שמונו על ידי חברת הקבלן בתור האחראים כמשמעותם בהסכם האחזקה. היא לא יודעת להגיד מיהו אבו נג'מה(האחראי שנתן הוראות לעובד שנפל) למרות שברור מן העדות של התובע שהוא היה בשטח המרכול ונתן הוראות לעובדים. אין לה כל תיעוד אודות האירוע נשוא התביעה, ומעל הכל, היא לא הציגה כל ראיה לכך שהיא פיקחה על הנעשה בחצריה ביחס לשירותים שנתנו על ידי מגה שירותים.

4  לנוכח כל האמור  מצאתי לחלק את האחריות בנזיקין כך ששבעים אחוזים יוטלו על חברת הקבלן
     ושלושים אחוזים על חברת רמי לוי.

בפסק הדין עולות נקודות נוספות שקשורות לניסוח סעיפי האחריות והביטוח בחוזה וניסוח אישורי הביטוח של הקבלן, נקודות חשובות מאד שאנו מיישמים אותן במסמכים שלקוחותינו מפנים אלינו (ניסוח נכון לא יפיל עול כספי על המזמין או על חברת שלו , גם אם תוטל עליו אחריות , כמו שהוטלה על רמי לוי)

בעבר הבאנו לפניכם פס'ד שהטיל אחריות (חלקית)  על קיבוץ בגין רשלנות של שוכר ששכר מבנה בחצרי הקיבוץ, והשוכר ביצע שיפוצים בגג המבנה, ממנו נפל עובד קבלן ונפגע קשה. הקיבוץ הואשם שאנשיו ראו את ההתנהלות הבלתי בטיחותית שנעשית על מבנה שלהם, בחצריהם, ולא פעלו למנוע התנהלות זו.

המסקנה המתבקשת:
הגהה מקיפה יותר על הסכמים.
על הארגון לבצע פיקוח ואכיפה כולל קביעת נהלי עבודה על כל המתנהל בחצריו.
              
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים