04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    מוצר חיסכון נוסף: "קופת גמל להשקעה"
    סטפוינט!


בשלהי חודש ינואר פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו
בו כקצבה בתקופת הפרישה, מוצע לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להקים מוצר
חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה".

קופת גמל כאמור תאפשר לחסוך סכומים שחוסך יכול למשוך אותם בכל עת, ללא הטבות מס
בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה.

בנוסף, במסגרת תזכיר החוק ומאחר ולפי המוצע כספים בקופת גמל להשקעה יהיו נזילים
בכל עת, מוצע להחריג מתחולת סעיף 25א  לעניין איסור שעבוד כספים בקופת גמל את
קופות הגמל להשקעה, בדומה למצב הקיים לגבי כספים נזילים בקופות גמל לתגמולים
ובקרנות השתלמות.

התזכיר המוצע כולל איזון בין הצורך להגן על כספי החיסכון הפנסיוני לבין זכויותיהם של
נושים. על כן מוצע לקבוע כי חלק מכספי קופות הגמל יהיו ניתנים למשיכה לצורך מימוש
עיקול רק על ידי מי שיעקלם בתנאים המוצעים בתזכיר.
                               
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים