04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    תוכנית חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי יוצאת לדרך
    יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש*


בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדי ישראל, עד הגיעו לגיל 18.
בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיך להתקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירת ההורים.

ההורים, יוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

עיקרי התכנית

בתכנית החיסכון יופקדו תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלה.

-          כשימלאו לילד 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

-          אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

-          דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

-          בכל שנה ישלח הגוף המנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל להשקעה), דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

היכן יופקדו הכספים?

ההורים יכולים לבחור היכן יופקדו הכספים - בקופת גמל להשקעה או בבנק.

הבחירה באיזה גוף לנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) תתאפשר עד 1.6.2017 באתר חיסכון לכל ילד​ או באתר הביטוח הלאומי.

להלן ההבדלים בין שני אפיקי ההשקעה:

חיסכון בקופת גמל להשקעה
הכסף ייחסך במסלול השקעה שייבחר, והכספים יושקעו בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה במסלול. לחיסכון שמופקד בקופת הגמל תתווסף התשואה שתושג במסלול ההשקעה בו בחר ההורה.

חיסכון בבנק
הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתיבחר, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר.
מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

מהם מסלולי החיסכון?

מסלולי חיסכון בקופת גמל להשקעה

-          מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

-          מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

-          מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

-          מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק בחלק מהקופות)

-          מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי רק בחלק מהקופות)

מסלולי חיסכון בבנק
ריבית קבועה לא צמודה

ריבית משתנה (פריים)

ריבית קבועה צמודה למדד מחירים לצרכן

בחירת מסלול ההשקעה תתאפשר עד 1.6.2017 באתר חיסכון לכל ילד​ ,או באתר הביטוח הלאומי.

יש לשים לב כי בכל אחד ממסלולי החיסכון ניתן לבחור האם להפקיד את הכספים בחיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים, כפי שמפורט בהמשך.

העברת החיסכון בין קופות גמל להשקעה או העברה מבנק אחד לבנק אחר

העברה בין קופות גמל להשקעה
בכל עת, במהלך תקופת החיסכון, יהיה ניתן לבקש להעביר את החיסכון לניהול של קופת גמל אחרת מתוך רשימת קופות הגמל שנבחרו על ידי משרד האוצר. את המעבר יש לבצע באמצעות פנייה לקופת הגמל החדשה שאליה אתם רוצים לעבור.

לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק.

העברה מבנק
לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מהבנק שבחרתם לבנק אחר או לקופת גמל אחרת לאורך כל תקופת החיסכון.

שינוי מסלול ההשקעה / החיסכון

שינוי מסלול ההשקעה בקופת גמל להשקעה
במהלך תקופת החיסכון, ניתן בכל עת לשנות את מסלול ההשקעה למסלול השקעה אחר, בהתאם למסלולי ההשקעה המוצעים ע"י קופת הגמל.

שינוי מסלול חיסכון בבנק
אם נבחר מסלול חיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים, יהיה ניתן לשנות את מסלול החיסכון שנבחר למסלול חיסכון אחר, במועד תחנת היציאה.
אם נבחר מסלול חיסכון ללא תחנת יציאה כל 5 שנים, לא יתאפשר לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון.

תשלום דמי ניהול עבור החיסכון

דמי ניהול בקופת גמל להשקעה
עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון.

לאחר מכן, דמי הניהול ייגבו מהכספים שנצברו בתכנית החיסכון.

דמי ניהול בבנק
עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את עלויות תפעול החיסכון. לאחר מכן ישולמו עלויות תפעול בהתאם למקובל במערכת הבנקאית.

מה קורה אם לא נבחר הגוף שינהל את החיסכון?

​​אם לא ​נבחר הגוף המנהל את החיסכון במהלך תקופת הבחירה, תיפתח תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

האם ניתן למשוך את הכספים של ילד נכה לפני גיל 18?

בנסיבות של מצב רפואי מיוחד של הילד, ניתן יהיה למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר כי הבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקד לחיסכון המענק של גיל 18 בסך 500 ש"ח (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון.

כשימלאו לילד 18 שנה, לא ישולם לו המענק של גיל 18.

האם בעת משיכת הכספים יחול מס בגין המשיכה?

מיסוי החיסכון בקופת גמל להשקעה

בעת המשיכה ינוכה מס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי.​ אולם, אם החוסך בקופת גמל להשקעה, ישאיר את כספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיעו לגיל פרישה, הוא יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.​

מיסוי החיסכון בבנק

בעת המשיכה ינוכה מס בשיעור 15% מהרווח שיצטבר. כאן מדובר על הרווח כולו (נומינאלי).​

הכותב –  ממחלקת  "כל עתיד" פנסיה וגמל בחברת חשבים ה.פ.ס מידע עיסקי בע"מ

 
       
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים