04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    הנחיות חדשות לקיבוצים: הפנסיה נכנסת לדוח
    בקרוב - הנחיה חדשה: הקיבוצים ייתנו ביטוי בדוחות הכספיים להוצאות הצפויות על תשלומי פנסיה לחברים - תוצאה אפשרית: השלכות מס מהותיות

יעקב דרומי, אתר www.mynet.co.il  


הצעה שפרסם רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, שבהמשך תהפוך להנחיה מחייבת - תיצור שינוי בטיפול החשבונאי בהתחייבויות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש, וכן דרישות גילוי, שיבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ, החל משנת 2015.
כיום, רוב הקיבוצים אינם נותנים ביטוי בדוחות הכספיים להוצאות צפויות בגין זכויות של חברים לתשלומי פנסיה. בקיבוצים המתחדשים החלו קיבוצים לייעד מקורות ייעודיים לתשלומים ידועים לגבי קצבה או פנסיה הצפויות לחברים שהגיעו לגמלאות.
תקנות האגודות השיתופיות - ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש - מטילות על קיבוץ חובה לתשלום "פנסיית מינימום" לכל חבר. לדעת "הוועדה לכללי חשבונאות ולתקני ביקורות באגודות שיתופיות", מחייב הדבר הצגה חשבונאית מלאה של המחויבות המתמשכת לתשלום פנסיה, בהתאם לעקרונות אקטואריים - בדוחות הכספיים של הקיבוץ.
לפי ההנחיה החדשה ייערך חישוב של הגירעון או העודף האקטוארי בקיבוץ, בהתייחס לאוכלוסייתו, ל"פנסיית המטרה" שקבע הקיבוץ לעצמו, ולמקורות המשמשים לקיום ההתחייבות.
"ההוראה החשבונאית" החדשה כוללת שורה של מונחים והגדרות לצורך מתן ביטוי חשבונאי ל"פנסיית מטרה בקיבוץ המתחדש". פועל יוצא מכך הוא הצורך, בכל קיבוץ, לקבוע שורה של כללים שלפיהם ניתן יהיה לערוך את החישובים: "גיל פרישה" לחבר, שלא יעלה על הגיל הקבוע בתקנות; "תקציב פנסיוני" (גמלה שנקבעה על ידי הקיבוץ ומשולמת לחבר קיבוץ החל מ"גיל פרישה"); "פנסיית מטרה" (סכום ה"תקציב הפנסיוני" שלא יפחת מ"פנסיית המינימום"), ועוד....
   
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר  www.mynet.co.il
             

                           
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים