04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    מהם התנאים הנדרשים בכדי להכיר במיקרוטאומה
כתאונת עבודה?
    סטפוינט!

בית הדין לעבודה בת"א דן לאחרונה בתביעה של עובד כנגד הביטוח הלאומי, להכרת במיקרוטראומה כמחלת עבודה.
התובע עבד כמכונאי ובהמשך כמנהל מחלקה בחברת החשמל. עסקינן בתביעת התובע להכיר בליקוי בידיו ובמרפקיו, כפגימה על בסיס תורת המיקרוטראומה. עיקר הדיון נסב אודות השאלה האם התובע הניח תשתית למיקרוטראומה.
בית הדין האזורי לעבודה (השופטת מ' קליימן ונציגת הציבור ר' עזר) דחה את התביעה ופסק כי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. תורת המיקרוטראומה באה למלא חלל ריק שהותיר המחוקק, כאשר לא כלל ברשימת מחלות המקצוע מחלות שונות שהתפתחו לאורך זמן עקב תנאי העבודה. על מנת לבסס את עילת המיקרוטראומה יש להוכיח שלושה יסודות: תשתית עובדתית של ביצוע תנועות חוזרות ונישנות; קיומו של קשר סיבתי בין התנועות לבין הליקוי הגופני מושא התביעה; קביעה שלפיה כל אחת מאותן תנועות גרמה לפגיעה זעירה המצטברת יחדיו לכדי ליקוי גופני. רק משהוכחה התשתית העובדתית יועבר עניינו של המבוטח למומחה-יועץ-רפואי לבחינת הקשר הסיבתי ומנגנון הפגיעה.
אשר לתשתית העובדתית נקבע כי על המבוטח להוכיח קיומם של אירועים "פתאומיים", חוזרים ונישנים, משך זמן ממושך ובתדירות גבוהה. לעניין זה נקבעו הכללים הבאים: אותן תנועות "חוזרות ונישנות" אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן", דהיינו "דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר"; תדירות התנועות אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, קרי ברציפות וללא הפסקות ביניהן, וניתן לבודד פעולות אילו אצל המבוטח ממכלול הפעולות שהוא מבצע במהלך יום עבודתו. אך עדיין יש להראות כי התנועות חוזרות ונישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע. אין בכוחה של עבודה פיסית וקשה להפוך למיקרוטראומה, שכן השימוש במונח מיקרוטראומה אינו יכול להפוך, כבמטה קסם, 'מאמצים קשים', לסדרת פגיעות זעירות מוגדרות החוזרות ונשנות אין ספור פעמים, ולאור האמור יש לאבחן בין פעילות חוזרת על עצמה הכוללת מספר רב של תנועות לבין התנועות המרכיבות אותה. עם זאת, במקרה של עבודה מגוונת שבה ניתן לאבחן ולבודד תנועת גוף של מבוטח, מתקיימת תשתית מספיקה לעילת המיקרוטראומה.
במקרה דנן לא הוכח כי עבודת התובע כמכונאי וכמנהל מחלקה, כללה רצף של תנועות זהות או דומות במהותן, חוזרות ונשנות על פני רצף זמן תחום, כמקימות תשתית עובדתית למיקרוטראומה. התובע עסק במגוון עבודות עם מגוון כלים בסדר ובתדירות משתנה, ולא היה בעבודתו, הן כמכונאי והן כמנהל, רצף של פעולות. אין די בכך שמבוטח עובד עם כלים רוטטים על מנת להצדיק מינוי מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי שבין עבודתו לפגימות מהן הוא סובל בכפות ידיו ובמרפקיו. בהעדר תשתית עובדתית כנדרש על פי תורת המיקרוטראומה וכאשר לא הוכחו תנועות חד גוניות של כף היד ושל המרפקים, הדרושות להנחת התשתית העובדתית לקיומה של מיקרוטראומה, התביעה נדחתה.
 
בשורה התחתונה: תביעת התובע, שעבד כמכונאי וכמנהל מחלקה בחברת החשמל, להכיר בפגימות בכפות ידיו ובמרפקיו כפגימה על בסיס תורת המיקרוטראומה, נדחתה. זאת, מאחר שלא הוכח שעבודת התובע כללה רצף של תנועות זהות או דומות במהותן, חוזרות ונשנות על פני רצף זמן תחום, המקימות את התשתית העובדתית הנדרשת לצורך מינוי מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי שבין עבודתו לבין הפגימות מהן הוא סובל.
                    
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים