04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    יעוץ פנסיוני  לקראת פרישה -
חיסכון של מאות אלפי שקלים בתכנון מושכל!
    סטפוינט!

בין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה, או ביציאה לפנסיה מוקדמת, פרישה צריך לתכנן!

מדובר כאן במגוון רחב מאוד של נושאים בעלי משמעות רבה לתא הכלכלי המשפחתי, וכל טעות עלולה להביא לאובדן משמעותי מאוד בקצבה שתשולם בסופו של דבר.

בתחילת התהליך היועץ הפנסיוני (שהוא בעל רישיון ייעוץ ממשרד האוצר) מגיע לביתך ולומד להכיר את כל הצרכים הכלכליים של התא המשפחתי בכלל, ושלך בפרט.
היועץ אוסף דוחות, ובמקביל מקבל נתונים נוספים מהמסלקה הפנסיונית.

כל דוח מנותח בנפרד, על יתרונותיו וחסרונותיו
ולאחר מכן נערכות סימולציות ממוחשבות על מנת לאתר את מערך התוכניות המיטבי

המטרות הן:

* התייחסות לנושא טיוב הנתונים הכספיים:
* הכנת תחזית צבירה לקראת פרישה.
* הכנה לקראת פרישה. תכנון פרישה מדורגת, או קביעת מועד  
   הפרישה האופטימלי
* ניצול מיטבי של המקורות הכספיים שברשותכם, תוך קביעת סדר
* פידיון אופטימלי בפרישה!.
* בחירת מסלול פנסיוני אופטימלי
* הכנה והיערכות לקראת פרישה.
* בדיקת תכנית לעידוד פרישה מרצון ו/או הסכם ליציאה
   לפנסיה מוקדמת
* זכאות לפדיון ימי מחלה
* ניצול מלוא הטבות המס, פריסת מס, והפחתת חבות המס בפרישה!
* בדיקת הצורך בניוד כספים המיועדים לחיסכון הפנסיוני.
* ביטול כפילויות בביטוחים.
* הפחתת דמי ניהול.
* בדיקת ביטוח  לאובדן כושר עבודה, אם מתוכנן המשך עבודה.
* בחירת קופות גמל וקרנות השתלמות, כולל ניתוב למסלולי חיסכון
   בקרנות עצמן.
* השבחת ביטוחי בריאות וסיעוד. התאמה לצרכי המשפחה.
* הפחתת פרמיות.
* התאמת ביטוחי בריאות וסיעוד. הסבר כללי בנושא ביטוחי הבריאות
   והסיעוד וכן בדיקה של פוליסות בריאות, סיעוד וחיים, נוספות,
   המצויות ברשותך.  
* יופקו מסקנות לשיפור המצב הביטוחי הקיים.
* תינתנה הצעות אופרטיביות לשיפור ותיקון המצב, באם נדרש,
   בהתאם לממצאים העולים מניתוח הדוחות
* התייחסות לבקרת הפקדות ופעילות שוטפת.
* הכנה לקראת פרישה מהווה שלב חשוב ביותר להכנה לשנות הפרישה
   הארוכות!
* זהו שלב קריטי, בדרך כלל ללא אפשרות לשינוי לאחר מכן,
* שלב שאסור לעשות בו טעויות שעלולות להגיע למאות אלפי שקלים!


תהליך ההכנה לקראת פרישה
 
* איסוף נתונים
* במסגרת תכנון הפרישה יש לאסוף את כל הנתונים העדכניים ביותר * בדבר הכספים והזכויות שצברת בתקופת עבודתך במקום עבודתך *
   הנוכחי ובמקומות העבודה הקודמים, ביניהם:
*  קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
*  קופות גמל וקרנות השתלמות.
*  פוליסות ביטוח (ביטוחי מנהלים ופוליסות ביטוח פרטיות)
*  העתקי פוליסות כולל תנאי הפוליסות ונספחים.
       
*  מומלץ לאסוף את כל המסמכים העשויים להיות רלבנטיים
    לקראת הפרישה לרבות:

* הסכם העבודה עליו חתמת בעת כניסתך לעבודה (במידה ויש
   הסכם בכתב).
* הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלבנטיים למגזר אליו אתה שייך.
   חוזרים רלבנטיים לתנאי הפרישה.
* דוח פרופורמה (סימולציה) לתנאי הפרישה שלך ממדור שכר.
* טיוטת הסכם הפרישה לעיון מוקדם בטרם החתימה מאגף
   משאבי אנוש.
* העתק טפסי 161 ממעסיקים קודמים לרבות העתק אישורי פקיד
   השומה המתייחסים לתקופות עבודה קודמות, נכון להיום, הדרישה
   לפי החוק לביצוע הליך "קיבוע זכויות" הופכת משימה זו
   להכרחית וחשובה מתמיד !


מתכונת פגישת הייעוץ:
1.חלקה הראשון של הפגישה יוקדש לבדיקת צרכים וללימוד מצבך המשפחתי והאישי כולל פרטי בן/בת הזוג, גיל, שכר, הכנסות נוספות ועוד.
2.חלקה השני של הפגישה יוקדש לבדיקת ההסדר הפנסיוני העדכני – קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל , קרנות השתלמות,
פוליסות ביטוח פרטיות כולל פוליסות בריאות, תכנון מס בעת ההפקדה ובעת הפרישה.

* בתום הפגישה הפרונטלית אנו ניקח את הדוחות שמסרת לנו
   לעיבוד במשרדינו.

*  בתום העיבוד, דו"ח הייעוץ ישלח במייל לעיונך.

* בתחילת הדו"ח מודגשים השינויים שיש לערוך ו/או שיש לבצע
   בתמהיל הפנסיוני. השינויים מנוסחים בשפה פשוטה וברורה, כך
* שלרוב קל ליישמם, בלי להזדקק לסיוע מאיתנו.    
* בדו"ח המפורט מרוכזים גם כלל המקורות הכספיים לקראת
   הפרישה  וריכוז פוליסות הביטוח.
* הערכת המקורות לקראת פרישה, היערכות נכונה לפרישה, והסברים
   מפורטים לגבי כל אחד מהפריטים שבדו"ח: יתרונותיו, מגרעותיו
   והמלצות לשינוי – אם ישנן.

* לאחר מסירת הדו"ח אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה  
   והתלבטות,   וזאת בכדי ליישם את הדו"ח בצורה הנכונה
   והאפקטיבית ביותר!


דע את זכויותיך בעזרת היועץ הפנסיוני
   
מומלץ לבדוק מהי יתרת החופשה ומהי יתרת דמי ההבראה להן אתה זכאי, וכן תשלומים נוספים להם אתה זכאי על פי הסכם עבודה אישי או קיבוצי.
בדוק מהי המשכורת הקובעת לפיצויים, אילו רכיבים נכללו בה ואיך היא חושבה. בדוק האם מגיע לך תשלום בגין הודעה מוקדמת או מענק הסתגלות וכן תשלומים מיוחדים נוספים.
בדיקה האם אתה זכאי לפדיון ימי מחלה.
 
הכר את מודל הפרישה שלך
 
לכל מגזר במשק הישראלי מודל פרישה ייחודי משלו. דרך כלל, מודל הפרישה של עובדי המגזר הציבורי שונה במהותו ממודל הפרישה של עובדי המגזר הפרטי. גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, תיתכן שונות בין הגופים השונים, בין החברות השונות. לפיכך, לפני הכל חשוב להבחין באיזה מודל פרישה מדובר. מומלץ להכיר את מודל הפרישה שלך ותנאי הפרישה שלך כצעד ראשון בתכנון הפרישה שלך !
 
מיסוי מענקי הפרישה, כספי הפיצויים והפנסיה
 
קבלת ייעוץ מקצועי מוקדם בנוגע למיסוי מענקי הפרישה והפנסיה במרבית המקרים מביאה לחיסכון ניכר בתשלומי המס, שים לב כי מרבית ההחלטות הינן בלתי הפיכות ולפיכך רצוי ומומלץ לקבל ייעוץ מס נכון בזמן הנכון. אף לפני קבלת הכספים המגיעים לך ו/או קבלת טופס 161 מהמעסיק (הודעת מעביד על תשלום מענק פרישה).
 
ביצוע תכנון כלכלי מקדים לעזיבת מקום עבודה או פרישה
                   
מומלץ לבצע תכנון פיננסי מוקדם בסיוע של איש מקצוע או אף באופן עצמאי בטרם מקבלים החלטה לעזוב את מקום העבודה במידה ומדובר בהחלטה יזומה על ידך, כך גם רגע לאחר פרישה מוחלטת מהעבודה ויציאה לפנסיה. בתכנון הפיננסי יש לקחת בחשבון את התקופה בה ההכנסות לתא המשפחתי צפויות להיות פחותות באופן ניכר או לא צפויות הכנסות בכלל. יש לבחון מה הם הנכסים הנזילים העומדים לרשות התא המשפחתי בתקופה זו ומהו סדר העדיפויות וסדר הקדימויות הנכון ביותר להשתמש באותם הנכסים, מבחינת תקנות קופות הגמל, מיסוי הרווחים והטבות המס הגלומות בנכסים אלו.
 
התאמת ההוצאות השוטפות בתא המשפחתי להכנסות הצפויות
לאחר הפרישה

 
זהו צעד הכרחי: לקחת אחריות אישית ולנהל את משק הבית בהתאם להכנסות הצפויות לאחר הפרישה, (ניהול תקציב חודשי / שנתי ) במציאות בה תוחלת החיים מתארכת וצפויות לכל אחד מאיתנו שנים רבות של פנסיה, על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לכלכל צעדיו בתבונה ולשמר את נכסיו שצבר בשנותיו היצרניות.
 
ניהול הכספים והנכסים הפיננסיים
 
מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנוגע להשקעות ולבחון בכובד ראש את האלטרנטיבות העומדות בפניך בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים שלך.
יש להתייחס גם למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה.
 
שמירה על רציפות הכיסוי הביטוחי והזכויות הפנסיוניות
                  
לפני שממהרים לבטל את כל פוליסות הביטוח והחברות בקרן הפנסיה בעת עזיבת מקום העבודה מומלץ לקבל ייעוץ בזמן ולשקול לשלם סכום מינימלי באופן עצמאי במטרה לשמור על הזכויות שצברת במהלך שנות עבודתך.
הפסקת התשלומים לפוליסת ביטוח (אישית או קולקטיבית) ו/או לקרן פנסיה עשויה להביא לביטול הכיסויים הביטוחיים ולחשוף אותך ואת בני משפחתך בפני סיכונים מיותרים, הפסקת התשלומים אף עשויה לפגוע בזכויות שצברת ובאופן חישוב הזכויות להן תהיה זכאי בעתיד.
              
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים