04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    פנסיה לעצמאים  - שיעור הפקדה לפנסיה ולאבטלה
לעוסק עצמאי 2017
    סטפוינט!

פנסיה לעצמאים  - שיעור הפקדה לפנסיה ולאבטלה לעוסק עצמאי 1.1.2017
החל בשנת 2017 יידרשו עצמאים להפריש לפנסיה ולאבטלה את השיעורים הבאים מ"הכנסה חייבת בהפקדה" כהגדרתה בחוק:
 

שנה וחודש שעור ההפרשה לפנסיה לעצמאים
עד מחצית השכר הממוצע במשק
שעור ההפרשה לפנסיה לעצמאים
בין מחצית השכר הממוצע במשק לשכר הממוצע המלא
השכר הממוצע במשק
1/2017 4.45% 12.55% 9,673 ש"ח לחודש
 
לגבי שכיר ועצמאי תהיינה ההפרשות לפנסיה לעצמאים בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).
הגדרת " הכנסה החייבת בהפקדה" לעניין פנסיה לעצמאים
הכנסה החייבת בהפקדה היא הכנסה חייבת לפני ניכויים כדלקמן:
· ניכוי בגין הפרשה לקצבה (סעיף 47 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"))
·ניכוי דמי ביטוח לאומי כעצמאי (סעיף 47א לפקודת מס הכנסה)
· ניכוי בגין אובדן כושר עבודה (סעיף 32(14) לפקודה)
·  לפני קיזוזים ופטורים (כגון קיזוז הפסדים ופטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה).
כספים לפנסיה לעצמאים יש להפריש לקופת גמל לקצבה.
עצמאיים הפטורים מההפקדה לפנסיה
· מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 ומעלה
· מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס
· מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס
· מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ.
                   
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים