04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    הטבות הפקדה לפנסיה, גמל והשתלמות לשכירים ועצמאים
    אנו נמצאים בעיצומה של שנת המס 2019 

 זה הזמן להתעדכן בתקרות ההפקדה באמצעי
החיסכון השונים, לעצמאים ושכירים.

ניצול מיטבי של הטבות המס יכול למקסם את החיסכון הפנסיוני, ולאפשר היערכות טובה יותר לקראת פרישה.
   

 

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה לשכירים

חודשי

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה= פעמיים שמ"ב (10,273) * 2 * 20.5%

4,212

50,544

רצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) – סכום ברירת מחדל

365,400

 

 

 

תקרת הפקדות לפנסיה חובה

חודשי

שנתי

שכר קובע לפנסיה חובה = השכר בפועל או השכר הממוצע במשק, הנמוך מביניהם

10,273

 

שיעור הפקדה לפיצויים – מעסיק  (6%)

616

 

שיעור הפקדה לתגמולים – מעסיק (6.5%)

668

 

שיעור הפקדה לתגמולים – עובד (6%)

616

 

       סכומים ותקרות

שכר ממוצע במשק

10,273

 

2.5 פעמים השכר הממוצע במשק

25,683

 

מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה

12,380

 

מענק פרישה פטור עקב מוות

24,770

 

הפקדה לפיצויים שבגינה לא תחול זקיפת מס

34,000

 

הכנסה מזכה לעצמאי – "עמית מוטב"

17,600

211,200

הכנסה מזכה לעצמאי - "עמית שאיננו מוטב" - לפי סעיף 47

12,400

148,800

קצבה מזכה (סעיף 9א) בגינה מגיע פטור

8,480

101,760

קצבה פטורה לפי תיקון 190 – בגיל פרישה 35% + 14% = 49% בין השנים 2016-2019

4,155

49,862

פטור מזערי לפי תיקון 190 – 14%

1,187

14,246

סכום 'קצבה מזערי'

4,512

 

נקודת זיכוי

218

2,616

נקודות זיכוי לגבר  2.25

486

5,832

נקודות זיכוי לאשה 2.75

594

7,128

סכום צבירה מזערי לצורך משיכה הונית מקופ"ג

93,748

 

שכר מינימום

5,300

 

 

 

 

 


      עצמאי – תקרות הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

חודשי

שנתי

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי

 

264,000

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת ניכוי מרבי – 4.5%

 

11,880

 תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת פטור ממס רווחי הון

 

18,480

 

תקרת הפקדות לקופת גמל לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הכנסה שנתית לעצמאי עמית מוטבלקבלת הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לעצמאים

17,600

211,200

עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל -16% מהשכר הממוצע במשק (19,724 ₪ במונחים שנתיים)

 

 

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי שאינו עמית מוטב

12,400

148,800

סכום הפקדה מרבי לקופת גמל לקצבה לעצמאי בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס (16.5% מתקרת ההכנסה)

2,904

34,848

סכום מרבי לזיכוי ממס לעצמאי המפקיד בקופת גמל לעצמאים – עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע.)

968

11,616

ניכוי מרבי לעמית עצמאי המפקיד בקופת גמל שהוא גם עמית מוטב, זכאי לניכוי בשיעור של  11% מההכנסה המזכה בגין הפקדה בקופת גמל

1,936

23,232

הפקדות  לאכ"ע - עד 3.5% מההכנסה  עד לתקרה של 25,683 ש"ח

899

10,788

 

תקרת הפקדות לקרן פנסיה לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה לעצמאים מקיפה = פעמיים השכר הממוצע במשק  (10,273) * 2 * 20.5%

4,212

50,543

 

תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקידלפנסיה  (12* השכר הממוצע במשק)

10,273

123,276

תקרת הפקדה לפנסיית חובה  לעצמאים(4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק) 12.55% בגין הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק)

873

10,476

 


 תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר /  תקרת הפקדה לקרן השתלמות לבעל שליטה

הפקדות  לקרן השתלמות - שכיר

חודשי

שנתי

תקרת משכורת קובעת לקרן השתלמות לשכיר ולבעל שליטה  – משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,712

188,544

שיעור מרבי הפקדת המעסיק  לקרן השתלמות– שיעור מרבי שהמעביד מפקיד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד שווי ולא יחויב במס רווח הון . שיעור הפקדת מעסיק מרבי - 7.5%

1,178

14,136

שיעור הפקדת עובד לקרן השתלמות – 2.5% מהמשכורת הקובעת, בגינו לא יחויב העובד במס רווח הון במשיכה. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

393

4,716

 

תקרת הפקדה לקופת גמל לקצבה לשכיר

חודשי

שנתי

תקרת הכנסה מזכה לזיכוי כשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה –תקרת המשכורת בגינה יינתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל

8,800

105,600

הפקדה מירבית לזיכוי ממס לשכיר7% -סכום הפקדה חודשי מירבי בגינו יינתן זיכוי ממס לשכיר - 7% מתקרת הכנסה מזכה

616

7,392

סכום מרבי לזיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל לקצבה - 35% מתקרת ההפקדה לקופת גמל לקצבה

216

2,592

הכנסה מרבית לסעיף 47 - מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

22,000

264,000

תקרת הפקדה לפיצויים פטורה ממס – תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת בעת ההפקדה  (8.33% * 34,000)

2,833

 

הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה – סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס

12,380

 

מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה

12,380

 

מענק פטור עקב מוות לשנת עבודה

24,770

 

תקרת משכורת להפקדות מעסיק 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק - תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל - עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כשווי לעובד בעת ההפקדה.

25,683

308,190

שיעור הפקדת מעסיק מירבי לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה

7.5%

 

סכום הפקדת מעסיק מירבית המוכרת למס

1,926

23,115

 

 


     
                 
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים