04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    הגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני (צו הרחבה + תיקוני חקיקה)
סט פוינט מטה מקצועי
    סטפוינט!

הערכות מעסיקים
כניסה לתוקף:
- פעימה ראשונה: שכר יולי המושלם באוגוסט 2016
- פעמיה שנייה: שכר ינואר המשולם בפברואר 2017
מה משתנה:
שיעורי מינימום לתגמולים על חשבון העובד והמעסיק , בכל התכניות הפנסיוניות למעט קרנות פנסיה וותיקות
(שנפתחו לפני שנת 1995 ). כן כולל קרנות פנסיה חדשות , ביטוחי מנהלים וקופות גמל .
שיעור ההפקדה החדש ?
הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.25 בפעימה הראשונה
הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.5 אחוז בפעימה השנייה.
הפקדת העובד לתגמולים תעלה ל 5.75% בפעימה הראשונה.
הפקדת העובד לתגמולים תעלה ל 6% בפעימה השנייה.
במקרים בהם משולמת פרמיה לאובדן כושר עבודה גם בגין רכיב שכר עבורו משלם המעסיק לקרן פנסיה לא
ניתן יהיה לקזז את ההפקדה לאובדן כושר עבודה אלא לשלם 6.25 ו 6.5 אחוז בהתאמה בנוסף לעלות
הכיסוי לאובדן כושר עבודה (ולא יותר מ 7.5% ).
יישום:
1 . קרנות פנסיה חדשות – באופן אוטומטי על פי דיווחי השכר.
2 . קופת גמל – באופן אוטומטי על פי דיווחי השכר.
המקום בו נתקל במורכבות ביישום התקנה הינה בביטוחי המנהלים.
עובדים שעלות הכיסוי לאובדן כושר עבודה שלהם עולה על 1.5% (הפער בין ה 5% תגמולים לעלות
הכוללת של המעסיק) – אין שינוי למעסיק – ממשיך לשלם כפי ששילם עד כה.
עובדים שעלות הכיסוי לאובדן כושר עבודה שלהם נמוכה מ 1.5% - המעסיק יצטרך להגדיל את ההפקדות
לתגמולים בפער שבין 6.25 בפעימה הראשונה ו- 6.5 בפעימה השנייה לבין עלות התגמולים + הכיסוי לאובדן כושר עבודה.
- כל רכיב שכר מתומחר בנפרד ואין אפשרות לקזז תשלום לכיסוי בגין רובד שכר מסוים לרובד שכר אחר.
פוליסות ביטוח שתחילתן אחרי חודש 6.2001 : ניתן להגדיל את שיעורי התשלומים.
פוליסות ביטוח שתחילתן לפני חודש 6.2001 : פוליסות אלו מבטיחות תשואה ו / או מבטיחות מקדם קצבה ישן, לא ניתן להגדיל את שיעורי התשלומים.
פעולה נדרשת: לעדכן את חברת הביטוח אודות השינוי בשיעורי התשלומים באמצעות עדכון האחוזים
בתוכנת השכר וכנסיה למו"מ לגבי אופן יישומו, אנו ננסה להימנע ככל הניתן מפתיחת פוליסות הפרשיות
חדשות.
לדוגמא: - עיוות אחוזי הפקדה והפקדת כל התשלום בפוליסות הוותיקות.
- לעובדים שיש שתי פוליסות וותיקות )תמיד השתדלנו מטעמי זהירות לשמר למרות שלא היה להן צורך כלכלי בזמנו(, להפוך אחת מהן לפוליסה עבור האחוזים ההפרשיים.
- פתיחת פוליסה הפרשית גמישה.
אנו נשתדל לבצע "הסכם רבים" שלא יחייב חתימה אישית של עובדים אלא חתימה מפעלית בלבד, במקרים
שלא תהיה ברירה יפנה סוכן הביטוח לעובד להחתמה על טופס הצעה לפתיחת תכנית הפרשית.
התכנית בהתאם לתקנות תצטרך להיות אצל היצרן הפנסיוני בו משולמת התכנית המרכזית.


מכתב לעובדים
הגדלת שיעורי התשלומים לביטוח פנסיוני במשק
בעקבות עדכוני חקיקה יגדלו שיעורי התשלומים לפנסיה בשתי פעימות,
הפקדות העובד:
בשכר יולי 2016 יוגדל חלק העובד ל 5.75%
בשכר ינואר 2017 יוגדל חלק העובד ל 6%
הפקדות המעביד
הפקדת המעביד לתגמולים ולאובדן כושר עבודה לא תפחת מ 6.25 ביולי   2016 , ולא תפחת מ 6.5% בינואר 2017 .
הפעולה תבוצע באופן ממוכן ללא צורך בחתימה על ניירת לכל העובדים שאין להם פוליסות ביטוח מנהלים טרום יוני 2001 , שבהן יש מקדם קצבה וותיק ולעיתים גם ריבית מובטחת שחברות הביטוח אינן מוכנות בשלב זה להגדיל את אחוזי ההפקדה אליהן, לגבי עובדים שיש להם תכניות כאלה- אנו מנסים למצוא פתרון אופטימלי שאינו מחייב פתיחת תכניות חדשות ונעדכן בהקדם.

בברכה
צוות משאבי אנוש וכספים


כללי
- האוצר אמור לתקן את נוסח האישור הכללי על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בהתאם לרפורמה.
- מומלץ לשקול מחדש הסדרי תשלום גבוהים מההסדרים המחויבים בחוק.
- מומלץ לתקן את חוזי העבודה בארגון בהתאם לאחוזים אלו.
- ניתן לשקול איחוד שתי הפעימות לפעימה אחת.
- פוליסות וותיקות 1.1.1992 ועד 31.5.2001 (מבטיחות מקדם אך לא תשואה) תקרת הגדלה שתאושר על ידי חברות הביטוח עד 350 ₪ בהתאם לחברה.
- ישנן חוות דעת שבמקרה שהמעביד רוכש אובדן כושר עבודה בגין מלוא השכר (גם בפנסיה וגם בביטוח המנהלים) הגדלת ההפקדות ל 6.25 ו 6.5 בהתאמה תהיה בנוסף להפקדה לביטוח מנהלים (כמו בפנסיה).

בברכה
רמי סגמן
סט פוינט בע"מ
                 
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים