זכות העובד לבחור את היועץ הפנסיוני שלו
    סטפוינט!

במסגרת חוק ההסדרים התקבל תיקון לסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (להלן: "חוק הגמל") בקשר למתן מתן זכות לעובד לבחור בעל רישיון כך
שלאחר התיקון כל עובד רשאי לבחור בכל עת בעל רישיון לשם קבלת שירותי שיווק/ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות במוצר פנסיוני. במסגרת התיקון, נאסר על מעסיק להתנות הפקדת כספים למוצר פנסיוני בעבור עובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים יספק לעובד את השירותים הללו. תיקון לסעיף זה נכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסום חוק ההסדרים ביום 30 בנובמבר 2015.
   
                
                 
   
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס